بن ماری ۱/۱ عمق ۱۵ بدون درب

دسته بندی :بنماری استیل

توضیحات:

ابعاد بنماری  ۵۳ × ۳۲.۵

استیل ۳۰۴

عمق ۱۵

بدون درب 

175,000 تومان

مشخصات کلی
گارانتی
تعویض