بن ماری ۱/۱ عمق ۲۰ بدون درب

دسته بندی :بنماری استیل

توضیحات:

ابعاد بنماری  ۵۳ × ۳۲.۵

ورق   ۳۰۴

عمق ۲۰ 

بدون درب 

202,000 تومان

مشخصات کلی
گارانتی
تعویض