فر ساندویچی ۵ کاره زیر پیتزا

دسته بندی :فر ساندویچی

توضیحات:

دستگاه فر ساندویچی ۵ کاره 

تمام استیل 

فر صنعتی 

پایه فر =چرخدار و ثابت 

چدن بزرگ 

صفحه برگر ذغالی 

سرخ کن بنماری دار ۲ عدد 

شعله کوچیک 

زیر کار فر پیتزا ۶ بشقابه 

3,650,000 تومان